skip to main content

Colofon

Deze website is gebouwd onder verantwoordelijkheid van de Plaatselijke Commissie Pieterburen van de Stichting Oude Groninger Kerken. U kunt contact opnemen via het contactformulier.

Auteursrechten

Tenzij anders vermeld, berusten de auteurs- en beeldrechten hoofdzakelijk bij Irina Diakonoff. Voor het materiaal op deze website geldt een Creative Commons BY-NC-SA 4.0 licentie.

We hebben ons ingespannen om alle andere rechthebbenden van op deze website gebruikte afbeeldingen en teksten te benaderen. Indien u meent dat via deze website ongewild een auteursrecht zou zijn geschonden, neem dan gerust contact op met de Plaatselijke Commissie. De situatie kan dan worden rechtgezet. Ook als u denkt dat een afbeelding of tekst om een gegronde reden verwijderd moet worden van deze website kunt u contact opnemen met de Plaatselijke Commissie.

Disclaimer

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. De website wordt zeer zorgvuldig en regelmatig bijgehouden. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is.

 

Literatuurlijst

R. Alma, “Een bijzondere voorstelling”, Groninger Kerken 23 (2006) 81

Redmer Alma, “Adel en kerk in Pieterburen”, Groninger Kerken 24-4 (2007) 117-119

P. Biesta, Pieterburen. Geschiedenis van kerk, kerspel en borg. Assen 1939

Yntke Botke, “Een ‘heerlijk’ recht. Gosen Geurt Alberda van Dijksterhuis (1766-1830) in verzet tegen zijn tijd”, Groninger Kerken 28-3 (2011), 53-61

Groninger Kerken, tijdschrift Stichting Oude Groninger Kerken

Justin Kroesen en Regnerus Steensma (red.), De Groninger Cultuurschat. Kerken van 1000-1800. Groningen/Assen 2008

Justin E.A. Kroesen, “De kerk van Pieterburen, en de gotische bouwkunst in Groningen”, Groninger Kerken 24, 120-124

Dirk Molenaar, Het Arp Schnitger-orgel te Mensingeweer, Stichting tot behoud van het Arp Schnitger-orgel te Mensingeweer. 2011

Josée Paauw, Jaap Brouwer, Het Leichelorgel in de Petruskerk van Pieterburen (Groninger orgels 3). Stichting Oude Groninger Kerken 2008

Pieterburen, Broek en Wierhuizen. Kijken naar en lezen over toen. Samenstelling Tine G. Klunder, Hylke Dijkstra en Anton L. Stiekema, Vensterboek Oosterwolde, z.j. [ca. 1980]

Harm en Wim Plas, Religieus erfgoed in Groningen. Oude kerken in de Ommelanden. Bedum 2008